Windkansenkaart - Provincie Noord-Holland

Het doel van de windkansenkaart is om duidelijkheid te geven waar windenergie wel en niet mogelijk is in Noord-Holland en om initiatiefnemers te stimuleren in een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling rekening te houden met belangen van andere stakeholders. De kwaliteit van initiatieven voor windprojecten zou hiermee vergroot moeten worden. Updatefrequentie onbekend.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://gis.noord-holland.nl/ArcGIS/rest/services/PNH_Windkansenkaart/MapServer
Author Noord-Holland
Maintainer Noord-Holland
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
language "nl"
linked_open_data_stars "3 sterren"
spatial "Nederland"
temporal_from "2012-11-07T14:48:28+01:00"
temporal_to "2012-11-07T14:48:28+01:00"
type_author "overheid:Provincie"
type_maintainer "overheid:Provincie"