Werkende schoolverlaters per instelling, domein, opleiding sbb, diploma

Het aantal mbo verlaters dat werkt. Per instelling, domein, opleiding en diploma wordt het gemiddeld aantal werkenden over drie jaar getoond (2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010), één maand na diplomering. Daarnaast staat ook aangegeven hoeveel mbo verlaters een uitkering hebben. De gegevens zijn afkomstig van het CBS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_werkenden.asp
Author DUO
Maintainer informatieproducten@duo.nl
drupal_author "47624752-f19f-c324-61d7-96609bc91aaf"
language "nl"
linked_open_data_stars "3 sterren"
source ""
spatial "Nederland"
temporal_from "1970-01-01T01:00:00+01:00"
temporal_to "1970-01-01T01:00:00+01:00"