Vysoké školy - zamestnanosť absolventov

Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi by malo byť pre uchádzačov o štúdium jedným z rozhodujúcich kritérií pri jej výbere. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto pripravilo prehľad uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7638
Author Ministerstvo školstva SR