VSŽP - Zoznamy dlžníkov

Podľa § 25 ods.1 písm. e) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, ktorí:

-nezaplatili preddavky na poistné za tri mesiace alebo poistné za tri mesiace -nedoplatok, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania alebo nezaplatili úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom -výška ich pohľadávky je vyššia ako 10 eur

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=227
Author Všeobecná zdravotná poisťovňa