Väderdata

SMHI förfogar över en omfattande väderdatabas som innehåller långa serier av dagliga observationer från väderstationer i hela världen. Databasen innehåller uppgifter om temperatur, nederbörd, vind, fuktighet, sikt, moln, väder, snödjup, lufttryck, solstrålning mm från tusentals stationer. Under 2008 hade SMHI affärsintäkter på 207,9 miljoner kronor. Detta fördelade sig på:

Statliga affärsverk: 102,1 miljoner. Kommuner: 10,6 miljoner. Statliga myndigheter: 35,6 miljoner. Privata kunder och företag: 59,6 miljoner.

...dvs ca 70% av intäkterna kom från offentlig sektor.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "SMHI", "foaf:homepage": "http://www.smhi.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68083