Územie európskeho významu (UEV). Databáza Chránených území členských krajín Európskej únie (Natura 2000)

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Viac informácií: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1, http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=2

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
Maintainer Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky