Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy

Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy (język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny) Źródło: https://danepubliczne.gov.pl

Data and Resources

Additional Info

Field Value