Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dane dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz głębokich upośledzeń wśród uczniów w Polsce. Źródło: http://www.cie.men.gov.pl/

Data and Resources

Additional Info

Field Value