Ubezpieczeni

Ubezpieczony To osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, tj.: - ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, - ubezpieczeniu w razie choroby i macierzyństwa tzw. „ubezpieczeniu chorobowemu”, - ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wypadków w szczególnych okolicznościach tzw. „ubezpieczeniu wypadkowemu” lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Źródło: https://danepubliczne.gov.pl

Data and Resources

Additional Info

Field Value