Trafiktal

Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik). Der er 450 steder i byen, hvor trafikken løbende tælles. Data fra 2008-2012 i Københavns Kommune.

Data and Resources

Additional Info

Field Value