Trafikskilte

Trafikskilte i Københavns Kommune.

Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune.

Skiltekoderne i kataloget følger koderne fra Vejdirektoratets Bekendtgørelse om vejafmærkning og er derudover suppleret med en række specialtavler (typisk undertavler til Standsnings- og parkeringsforbudstavlerne) som benyttes af Københavns Kommune.

Endelig indeholder datasættet en del unikke tavler hvor skiltekoden er angivet til ’500’, i disse tilfælde indeholder datatabellen et link til et foto af den pågældende tavle. Disse specialtavler (med foto) er ikke afbilledet i skiltekataloget og disse fotos ligger ikke i datasættet, der er blot linket til dem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value