TDB - Inköpsdatabas på transaktionsnivå

Innehåller information om vilka leverantörer staten har handlat av och för hur mycket under en vald period. I databasen ingår ett 70-tal stora myndigheter, som täcker över 90 procent av statens totala inköp av varor och tjänster från andra än statliga myndigheter. Informationen ger inköpare, ekonomiansvariga och internrevisorer möjlighet att analysera och jämföra inköp. Informationen är inte tillgänglig för utomstående.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Ekonomistyrningsverket, ESV", "foaf:homepage": "http://www.esv.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68352