Maloplošné chránené územia (MCHU). Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ŠZOCHPaK) - časť chránené územia

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej „štátny zoznam“, „ŠZ“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem na území Slovenskej republiky. Štátny zoznam sa vedie najmä pre potreby orgánov ochrany prírody. Viac informácií:http://www.smopaj.sk/sk/statzoznam.html, http://stromy.enviroportal.sk/index.php?lang=sk

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
Maintainer Slovenská agentúra životného prostredia