Svensk författningssamling, SFS

Databasen innehåller alla författningar som ingår i Svensk författningssamling, SFS, i konsoliderad fulltext samt bibliografisk information. Justitiedepartementet började att föra detta register budgetåret 1986. Det innehåller alla författningar som då var gällande och alla författningar som har upphävts sedan dess. Varje registerblad (post) i dataregistret innehåller uppgifter om en s.k. grundförfattning med eventuella ändringar. Registerbladen innehåller sådana uppgifter om SFS som används för automatisk tryckning av SFS-registren - kvartals- och årsregistren samt de s.k gällanderegistren. Utöver uppgifter som förekommer i de tryckta SFS-registren innehåller registerbladen uppgifter om bl.a ikraftträdanden och övergångsbestämmelser, förarbeten och Celex-nummer.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Regeringskansliet", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.regeringen.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68263