Statsredovisningen

Statsredovisningen är en del av Hermessystemet till vilket myndighterna rapporterar in sin redovisning. Varje myndighet rapporterar per månad, kvartal, halvår och/eller år uppgifter om anslag och inkomsttitlar på statsbudgeten samt resultat- och balansräkningsinformation med hjälp av de så kallade S-koderna. Med informationen är det möjligt att följa upp och granska hur myndigheterna använt medel i sin verksamhet. Informationen i systemet är inte tillgänglig för utomstående.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Ekonomistyrningsverket, ESV", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.esv.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68367