Statsbudgetdatabasen

Statsbudgetinformationen är en del av Hermes, ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna. Hermes har utvecklats i samarbete mellan Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket. Informationen i systemet är inte tillgänglig att ta del av för utomstående.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Ekonomistyrningsverket, ESV", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.esv.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68382