Statliga ramavtal

Information om statliga ramavtal, ramavtalsområden och leverantörer. Informationen tillhandahålls i ett webservice-gränssnitt i ett eget XML-format. Merparten av informationen återfinns dock i filer i Microsoft DOC, Microsoft XLS och PDF-format.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Ekonomistyrningsverket, ESV", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.esv.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68130