Rikstermbanken

Aggregering av termlistor från myndigheter och privata organisationer. Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. I dagsläget finns en söksida, men informationen tillhandahålls inte i något öppet standardiserat format för vidareförädling.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Terminologicentrum, TNC", "foaf:homepage": "http://www.tnc.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68310