Schéma XSD

URL: http://www.mpsr.sk/datasety/rzupu.xsd

There is no description for this resource

From the dataset abstract

MPRV SR má povinnosť viesť register podľa § 24 ods. 9 a 10 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a...

Source: Register združení účastníkov pozemkových úprav

No preview available.
No handler defined for data type: xsd.

Additional Information

Field Value
Last updated August 22, 2013
Created February 14, 2013
Format xsd
License No License Provided
createdover 3 years ago
formatxsd
idd0e730de-185a-49e2-bd7f-53ad71087d3e
last modifiedover 2 years ago
position1
resource group id523304e7-5914-4777-b56f-95e3db525944
resource typefile
revision iddb192b13-7e89-40c8-a17c-63cd688537b7
size1.2 KiB
stateactive