Register poľovníckych organizácií (PO)

poľovnícka organizácia je právnická osoba zriadená podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorá združuje občanov, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov a iné fyzické osoby za účelom ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ján Poláčik
Maintainer Ján Poláčik