Register odborných lesných hospodárov (OLH)

odborný lesný hospodár vykonáva odbornú správu lesov na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ján Poláčik
Maintainer Ján Poláčik