Register JPRL

URL: http://gis.nlcsk.org/DatasetyNlc/Zoznam_Jprl.svc/xml/0

Evidované sú nasledovné údaje: Kód plánu, rok rozhodnutia, Označenie dielca, označenie porastovej skupiny, označenie čiastkovej plochy, priestorová lokalizácia. Služba generuje obsiahle XML, lepšie je pristúpiť k časti údajov, urobíme to nasledovne: Na konci URL treba vložiť "Kód plánu" (KPL) požadovaného lesného celku. napr. ...Zoznam_Jprl.svc/xml/SL001 Zoznam KPL je je v datasete Register lesných celkov (http://data.gov.sk/dataset/register-lesnych-celkov)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 4, 2013
Created July 4, 2013
Format XML
License No License Provided
can be previewed1
createdover 2 years ago
formatXML
id18f936f7-b44a-4d94-acc9-c86412bc02c1
resource group id4f636d6d-dcd8-4874-9bc1-644f885da6a4
resource typefile
revision idf4a76c5d-22cf-4e7c-9024-8e3835e95bd8
stateactive