Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL)

jednotka priestorového rozdelenia lesa je základnou jednotkou pre zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárenia, vedenie lesnej hospodárskej evidencie a kontroly hospodárenia

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ján Poláčik
Maintainer Ján Poláčik