Propositioner och skrivelser

I databasen finns samtliga propositioner och skrivelser sedan 1971. För äldre dokument (1993/94 och tidigare) är materialet inscannat och OCR-behandlat, tillgängliggjort i PDF och HTML-format. Material mellan 1994/95 och 2001/02 finns enbart i plain text-format där formatteringsinformation i det tryckta materialet gått förlorad. Från och med 2002/03 finns propositionerna i PDF-format skapade direkt från ursprungsmaterialet i digital form.Materialet bör räknas som yttrande av myndighet enligt URL 9 § 3 p och inte omfattas av upphovsrätt (med undantag för kartor m.m. som kan förekomma i materialet).

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Riksdagen", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.riksdagen.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68278