Price Indices of Supply of Goods and Services to Agriculture - Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/7002-10
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Version 1.1
Frequency Quarterly
Language Czech