Operational Program Prague Adaptability - Operační program Praha Adaptabilita

English description

This dataset contains data about projects funded funded from the Operational Program Prague – Adaptability. Data is available from the Prague EU funds web site (only in Czech).

Český popis

Tento dataset obsahuje data o projektech financovaných z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Data jsou zveřejněna na portálu věnujícímu se problematice fondů EU v Praze.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/seznam-prijemcu.html
Author Prague City Hall - Magistrát hl. m. Prahy
Language Czech