Nomenclature of municipalities with extended powers (CISORP) - Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_obci_s_rozsirenou_pusobnosti_(cisorp)
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Frequency unknown
Language Czech
Size 31,5 KB