Nomenclature of municipalities with authorized municipal office (CISPOU) - Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_obci_s_poverenym_obecnim_uradem_(cispou)
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Frequency unknown
Language Czech
Size 73,5 KB