Nomenclature of Municipalities (CISOB) - Číselník Obcí (CISOB)

V databázi ČSÚ je číselník uložen pod názvem „Městský obvod, městská část“. Ostatní atributy číselníku jsou nezměněny.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_obci_(cisob)
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Frequency unknown
Language Czech
Size 14,8 MB