Nomenclature of countries (CZEM) - Číselník zemí (CZEM)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_zemi_(czem)
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Frequency unknown
Language Czech
Size 146,5 KB