Nomenclature of Administrative Districts of the City Prague (CISSOP) - Číselník správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

V databázi ČSÚ je číselník uložen pod názvem „Správní obvod hlavního města Prahy“. Ostatní atributy číselníku jsou nezměněny.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_spravnich_obvodu_hl_m_prahy_(cissop)
Author Czech Statistical Office - Český Statistický Úřad
Frequency unknown
Language Czech
Size 15,0 KB