Nøgletal

Nøgletalsdatabasen består af centrale nøgletal for de enkelte virksomhedstyper i den finansielle sektor i Danmark. Der indgår bla. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold. Nøgletal for følgende virksomhedstyper indgår i databasen:  Pengeinstitutter Fondsmæglerselskaber Investeringsforeninger Realkreditinstitutter Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser For enkelte virksomhedstyper er det muligt at vælge mellem henholdsvis institutniveau og koncerniveaudata findes på http://www.finanstilsynet.dk/sw25061.asp

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source http://www.finanstilsynet.dk/sw25061.asp
Author Offentlige data i spil - initiativet
Maintainer Bergthor Skulason
categories []