Natuurmeting Op Kaart 2012 WFS

De Natuurmeting Op Kaart 2012 (NOK2012) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2012. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving, inrichting en beheer. De NOK2012 bestaat uit vier onderdelen: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) De concrete begrenzingen van de EHS, Robuuste verbindingen en Recreatie om de Stad, 3) Verwervings- en inrichtingsstatus van de concrete begrenzingen (aangevuld met BBL-bezit buiten de concrete begrenzingen), en 4) Status van het eindbeheer van de EHS en RodS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?uuid=40bf85aa-7b53-4940-a1bd-afea4611e0f3
Maintainer PDOK
drupal_author "fed68336-99e7-b744-5dd4-6f417e7b60e4"
georegister_id "40bf85aa-7b53-4940-a1bd-afea4611e0f3"
language "nl-NL"
linked_open_data_stars "3 sterren"
source "Nationaal Georegister"
spatial "Nederland"
temporal_from "1970-01-01T01:00:00+01:00"
temporal_to "1970-01-01T01:00:00+01:00"