Natura 2000-gebieden peildatum 20 februari 2014

Samenvatting: Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2014. Op 20 februari 2014 waren in totaal 148 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen.
Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 20 februari 2014) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Twee gebieden zijn voorlopig aangewezen: Spanjaards Duin en per 20 februari 2014 de Hertogin Hedwigepolder als onderdeel van het gebied Westerschelde [HTML_REMOVED] Saeftinghe. Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?uuid=8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2
drupal_author "fed68336-99e7-b744-5dd4-6f417e7b60e4"
georegister_id "8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2"
language "nl-NL"
linked_open_data_stars "3 sterren"
source "Nationaal Georegister"
spatial "Nederland"