Databáza žiadostí o dotácie za rok 2012

Prehľad všetkých žiadateľov o dotácie za rok 2012 – číslo programu, číslo podprogramu, názov/meno žiadateľa, IČO, adresa žiadateľa, kraj, okres, číslo žiadosti, dátum podpisu zmluvy, číslo zmluvy, názov projektu, požadovaná dotácia, poskytnutá dotácia

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author MK SR
Maintainer MK SR