Lokaludvalgsgrænser

Lokaludvalgsgrænser viser de 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Disse fungerer som bindeled mellem Københavns borgere og politikerne ifm. bydelens udvikling.

Data and Resources

Additional Info

Field Value