IT- og Telestyrelsens årsberetninger og årsrapporter

Årsberetningen fortæller om styrelsens faglige resultater, mens årsrapporten viser regnskabet for IT- og Telestyrelsens samlede virksomhed og giver et overblik over aktiviteter og målopfyldelse.Beretninger og rapporter går tilbage til 2002.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source http://www.itst.dk/om-styrelsen/arsberetning-og-arsrapporter
Author IT- og Telestyrelsen
Maintainer Thomas Maarup
categories ["Elektronisk kommunikationsnet", "Økonomi"]