INSPIRE dataset GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 50 meter onder maaiveld. Het model is feitelijk de bovenkant van de modellen DGM en REGIS-II en bestrijkt het deel van de bodem dat door ons het meest intensief wordt benut. GeoTOP vormt de basis voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de ruimtelijke ordening van de ondergrond, de ondiepe delfstofwinning en het grondwater. Het model draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de geologische ontwikkeling van Nederland en vormt het fundament voor hydrogeologische, geotechnische en geo-archeologische toepassingen en voor overig geowetenschappelijk onderzoek.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?uuid=7D35598D-DFBF-C64D-0F1A-92A80A45EB14
drupal_author "fed68336-99e7-b744-5dd4-6f417e7b60e4"
georegister_id "7D35598D-DFBF-C64D-0F1A-92A80A45EB14"
language "nl-NL"
linked_open_data_stars "3 sterren"
source "Nationaal Georegister"
spatial "Nederland"