Inflacja bazowa

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (wprowadzone w marcu 2009 r.),
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (wprowadzone w marcu 2009 r.),
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta. Źródło: http://www.nbp.pl/

Data and Resources

Additional Info

Field Value