HYDE 3.1 Gras Area 10000BC - 2005AD

De historische database van het mondiale milieu (HYDE), bevat gerasterde tijdreeksen van de bevolking en het landgebruik voor de laatste 12.000 jaar. Deze service bevat de ontwikkeling van het grasareaal van 10.000 jaar voor Christus tot 2005. Meer informatie op de HYDE website (http://www.pbl.nl/hyde). The History Database of the Global Environment (HYDE), presents (gridded) time series of population and land use for the last 12,000 years. This service contains the development of gras area from 10000 BC to 2005 AD. More info on the HYDE website (http://www.pbl.nl/hyde). PBL Planbureau voor de Leefomgeving. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?uuid=2edd9184-665f-466f-80c0-b14a72d8d7bf
Author Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
drupal_author "fed68336-99e7-b744-5dd4-6f417e7b60e4"
georegister_id "2edd9184-665f-466f-80c0-b14a72d8d7bf"
language "nl-NL"
linked_open_data_stars "3 sterren"
source "Nationaal Georegister"
spatial "Nederland"