Gul afmærkning

Gul afmærkning dækker over henholdsvis stiplet og fuld optrukken gul afmærkning (typisk på kantsten) og bruges til at markere henholdsvis parkerings- og standsningsforbud. I Bekendtgørelse om Vejafmærkning betegnes den ubrudte gule line som: ’T 61 Standsningsforbud’ og den stiplede for ’T 62 Parkeringsforbud’.

Data and Resources

Additional Info

Field Value