GSD-Terrängkartan

Terrängkartan innehåller en detaljerad klassning av landskapet och innehåller bl.a. vägar och detaljerade beskrivningar av olika markslag.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Lantmäteriet", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68191