GSD-Tätort

GSD-Tätort är en kartdatabas som omfattar cirka 1000 av Sveriges tätorter enligt SCB:s definition.Databasen innehåller bl.a. information om vägar, adresser och byggnader.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Lantmäteriet", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68416