GSD-Översiktskartan

Översiktskartan är lämplig som bakgrund för olika typer av temapresentationer i skalområdena 1:100 000 - 1:500 000.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Lantmäteriet", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68172