GSD-Höjdkurvor

GSD-Höjdkurvor finns med ekvidistanser på 5 meter, 10 meter och 25 meter. Kurvorna är kartografiskt anpassade för de olika kartdatabaserna. Bilden av verkligheten blir mer sann eftersom man kan se hur kuperad terrängen är.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Lantmäteriet", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68098