GSD-Höjddata

Databasen kan generera höjdkurvor och exempelvis användas för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner. Informationen i databaserna används även för beräkningar och analyser, vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor, tyngdkraftsbestämningar samt till geometriskt korrigerade satellitbilder.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Lantmäteriet", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68115