GSD-Fastighetskartan

Fastighetskartan kan användas som bakgrundsinformation eller som underlagsdata vid GIS-bearbetningar inom olika verksamhetsområden. Några exempel är projektering, fysisk planering, fastighetsbildning, ledningsdokumentation, marknadsanalyser eller annan verksamhet där lägesnoggrann redovisning av fastigheternas gränser är intressant. Fastighetsidentiteterna i databasen stämmer överens med gällande identiteter i Fastighetsregistret och ger möjligheten till kombination med annan fastighetsinformation, t.ex. uppgifter om ägare, byggnader, adresser och taxering.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"foaf:name": "Lantmäteriet", "rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68210