GSD-Administrativ indelning

Administrativ indelning i skalorna 1:250 000 och 1:1 miljon innehåller vektordata för Sveriges administrativa indelning. Riks- och territorialgräns, samt läns- och kommungränser redovisas. I skala 1:250 000 redovisas dessutom församlingsgränser.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Lantmäteriet", "foaf:homepage": "http://www.lantmateriet.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68153