Grønne cykelruter

De grønne cykelruter i København er et sammenhængende net af cykel- og gangstier, der på lange strækninger løber gennem åbne, rekreative områder, fx parker og havnefronter. Ruterne går uden om de trafikerede veje, som nemt og trygt kan krydses undervejs, fx via stibro eller særlig signalregulering.

Data and Resources

Additional Info

Field Value