Genomförandedatabasen

I genomförandedatabasen anges för varje EG-direktiv som Sverige har att genomföra i sin nationella lagstiftning om detta har gjorts, och i så fall genom vilka nationella lagar. I databsen finns även uppgift om publicering i EGT/EUT, vilka äldre direktiv som ändras av direktivet och vilka senare ändringar av direktivet som publicerats. Vidare finns information om sista datum för genomförande och ansvarigt fackdepartement i Sverige samt om direktivet inte längre är i kraft.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
dc:publisher {"rdf:type": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization", "foaf:name": "Kommerskollegium", "foaf:homepage": "http://www.kommers.se/"}
rdf_source_id MYADMlKV68295